Ποσοστό ερωτηθέντων ανά χώρα που πιστεύουν ότι η συνύπαρξη διαφορετικών εθνοτήτων, φυλών και θρησκειών κάνουν τη κοινωνία καλύτερη/χειρότερη για να ζεις [Pew Research Center]

2021.10.24 06:16 Thaliod Ποσοστό ερωτηθέντων ανά χώρα που πιστεύουν ότι η συνύπαρξη διαφορετικών εθνοτήτων, φυλών και θρησκειών κάνουν τη κοινωνία καλύτερη/χειρότερη για να ζεις [Pew Research Center]

Ποσοστό ερωτηθέντων ανά χώρα που πιστεύουν ότι η συνύπαρξη διαφορετικών εθνοτήτων, φυλών και θρησκειών κάνουν τη κοινωνία καλύτερη/χειρότερη για να ζεις [Pew Research Center] submitted by Thaliod to greece [link] [comments]


2021.10.24 06:16 CryptoCommander0x | ⚗️Labswap ⚗️ | BSC | DeFi Community project focused on NFTs marketplace, Stake & Yield Farming. | We´re bulding our own Ecosystem!! | $LAB | Not Tax fee | Join us before FOMO | Next x100 |

🔹Decentralised finance community project, We’ re building our own ecosystem focused on NFTs marketplace, Stake & Yield Farming.
🔹Our staking and other DeFi features will further increase the demand and reduce the supply, while continuing to enable growth in value through staking and NFTs.
🔹With our yield farm, you will be able to get more benefit from your Labswap. Because our token ($LAB) is not exploitable, we may adopt a dual token mechanism and use an alternative token to make profits.
🔹We are building our own ecosystem with a lot of surprises for our community.
Tokenomics
$LAB is a decentralized finance (DeFi) token that operates on the Binance Smart Chain (BEP-20).
The token was launched with an initial 10B (billions) tokens 0% Tax fee
✅We are already launched on pancakeswap!
$LAB: 0xa36dcff099e7ef8577601448bc60890dd50fa45f
Token symbol: LAB
Maximum supply: 10,000,000,000
Network: Binance Smart Chain [BSC]
● 60% for Liquidity :. 6,000,000,000
● 10% Marketing :: :. 1,000,000,000
● 10% Ecosystem :. 1,000,000,000
● 15% Exchange Listings :. 1,500,000,000
● 5% for Core Team :. 500,000,000
Don’t miss this moonshot! Keep it on your radar!! Join us before FOMO 🚀
💬Telegram: https://t.me/labswapcommunity
🌐 website: https://www.labswap.io
📲 Twitter: https://twitter.com/labswap_io
submitted by CryptoCommander0x to CryptoMarsShots [link] [comments]


2021.10.24 06:16 Massive_Dinner 🐶Baby Kishu 🐶 Launched in 10 Minutes | 🚨 Fair launch | Join Us !! | Liquidity locked | Great Community 🦾

🐶Baby Kishu 🐶 Launched in 10 Minutes | 🚨 Fair launch | Join Us !! | Liquidity locked | Great Community 🦾

🐶Welcome to Baby Kishu 🐶

🐶 Telegram: https://t.me/BabyKishuToken

🐶Contract : 0xcaace2b96199aa7892d09585b331613993bfd62d

🐶Buy : https://exchange.pancakeswap.finance/#/swap?outputCurrency=0xcaace2b96199aa7892d09585b331613993bfd62d🐶 TOKENOMICS OF Baby Kishu 🐶

🐶Total supply: 1.000.000.000.000

🐶 Tax Low

🐶 Burn upon release: 40%

🐶Liquidity Pool will be locked on Deeplock

🐶Baby Kishu is built on the Binance Smart Chain Network.

🐶Baby Kishu was the runt of the litter and has been lost, fending for himself against the perilous dangers of the world. He will reclaim victory as he fights through the world of the disaster to find his home.

🐶its fun, vibrant community owns Baby Kishu, which is decentralized. The Kishu community welcomes and embraces diverse persectives to build a world-class community.

🐶With his dad reigning above him he is in search for attention and needs all the marketing required!

🐶We love and support our dad Kishu ! He has been everywhere in search for his Baby. We have now found him. Ready to get straight up! Up and away!

ROADMAP
🐶 FIRST PHASE 🐶
Concept creation
Release of whitepaper
Website launch
1000 Telegram members
Meme development

🐶 SECOND PHASE 🐶
1000 holders
10000 telegram members
Marketing campaign
Listing on coingecko
Listing on coinmarketcap
Cex listing

🐶 THIRD PHASE 🐶
BABYKISHU development
Increase marketing
Poocoin ads
Coming soon...

🐶 Telegram: https://t.me/BabyKishuToken
submitted by Massive_Dinner to ico [link] [comments]


2021.10.24 06:15 orenkira Spirit Blossom Ahri - Orenkira

Spirit Blossom Ahri - Orenkira submitted by orenkira to AnimeART [link] [comments]


2021.10.24 06:15 coolkid4545422 FPS Issue?

So I have an I7 9700K and a RTX 2070 with 16gb of ram, upon loading in the game for the first time it automatically set me to all high settings but I noticed the game felt choppy turned on an fps counter and found myself on 40 - 45 fps? Which I found odd as I can play new title with high graphics on 80 + at all times. I had to set my graphics to medium to get 50 - 60 fps gameplay but still dont understand why its so low, Im only using 3.6g of vram out of my 8060? Any help would be appreciated my discord is Kings#2297
submitted by coolkid4545422 to farcry [link] [comments]


2021.10.24 06:15 yolo_vio_subreddit PUAHAHHAHAHHAH

PUAHAHHAHAHHAH submitted by yolo_vio_subreddit to RichardHTTSubmissions [link] [comments]


2021.10.24 06:15 Grammer_Learn The Cat Paradox Continues...

The Cat Paradox Continues... submitted by Grammer_Learn to bonehurtingjuice [link] [comments]


2021.10.24 06:15 throwawayplease42069 26f In love with best friend/ housemate(29m)

Pardon any mistakes, im kinda drunk and at work writing this
Basically, I've been best friends with this guy for 7 years. We're as close as can be, spend 99% of our free time together. Are close to each others families are 100% best friends. but have also hooked up a few times. We live together with 2 other people in a share house and have live together for 4 years.
Here's the kicker, I'm in love with him, and have been for years. Hes the first and sometimes only person i want to tell every good and bad thing in my life to. He makes me so happy just by being around and when i get a message from him it makes my heart flutter
Hes said he could never have feelings for his friends. That once theyre friends thats it.
Except he just hooked up with another friend of his who he's known just as long, and said he could see it going somewhere.Which made me feel terrible, as if im the only one that rule stands for.
Its been years, I'm so into him it makes me sick sometimes, but i don't know if i should tell him. When we hooked up it was amazing and it wasn't weird. But what if he hates it and doesn't want to be my friend after i say I love him? I know he doesn't love me and even if we didn't live together, i don't think hed ever date me. But its eating me not telling him.
Tldr; do I tell my best friend in the world im in love with him and potentially ruin our friendship forever?
submitted by throwawayplease42069 to relationship_advice [link] [comments]


2021.10.24 06:15 Nayberryk Analysis: How the West made the most dangerous version of Putin

Analysis: How the West made the most dangerous version of Putin submitted by Nayberryk to Russophobic [link] [comments]


2021.10.24 06:15 misaposker123 nový skin koncept prosim at se to dostane k mithovy delal sem to 10 minut ale neni to hezke delal sem to ze srandy skin se menuje postiženec

nový skin koncept prosim at se to dostane k mithovy delal sem to 10 minut ale neni to hezke delal sem to ze srandy skin se menuje postiženec
https://preview.redd.it/xqftlpqz7dv71.png?width=1914&format=png&auto=webp&s=ba24eabb34a0926a3645ca2c662844d4292bcb9d
submitted by misaposker123 to Kerddit [link] [comments]


2021.10.24 06:15 kimmy-1994 Basingstoke Stoke holy ghost ruins that back date to at least 1204

Basingstoke Stoke holy ghost ruins that back date to at least 1204 submitted by kimmy-1994 to Hampshire [link] [comments]


2021.10.24 06:15 MidNightGirlRacer More leaks and infos in coming...

submitted by MidNightGirlRacer to midnightclub [link] [comments]


2021.10.24 06:15 toretattoos Hi all! My name’s Tore (IG: @toretattoos) and I’m based in Cumbria in the UK! Here’s a recent Mew I enjoyed :)

submitted by toretattoos to TattooArtists [link] [comments]


2021.10.24 06:15 Harmzzzzzz Backtest wedge 22.5 - 23.5$, creating inv h&s to 28.5$. Retest 25$, break out to 35$ in 2022. 23$ - 28.5$ - 25$ - 35$

Backtest wedge 22.5 - 23.5$, creating inv h&s to 28.5$. Retest 25$, break out to 35$ in 2022. 23$ - 28.5$ - 25$ - 35$ submitted by Harmzzzzzz to Wallstreetsilver [link] [comments]


2021.10.24 06:15 bf2reddevil H: Skull blood eagle suit & helmet. W: Caps

submitted by bf2reddevil to Market76 [link] [comments]


2021.10.24 06:15 InternAccomplished93 Let The Fomo Begin🚀🤑Floki Fomo🐕‍🦺 just launched 🚀and embarking on a marketing journey across all major social media platforms to build the largest community in all of DeFi! Join the Floki Fomo Fam on our journey to the Moon! Floki Fomo will be the next sensation taking over the crypto and DeFi

Let The Fomo Begin🚀🤑Floki Fomo🐕‍🦺 just launched 🚀and embarking on a marketing journey across all major social media platforms to build the largest community in all of DeFi! Join the Floki Fomo Fam on our journey to the Moon! Floki Fomo will be the next sensation in the Crypto and DeFi world! Join Us!
🌐Website: https://www.flokifomo.org/
📱Telegram: https://t.me/FlokiFomoCoin
🐤Twitter: https://twitter.com/FlokiFomoCoin
🌐BSC Scan: https://bscscan.com/token/0x3724A7500c6685cb45E9686C90AEfa342EE7aE2C
🛒 Buy right here on Pancakeswap 🥞
📝Contract: 0x3724A7500c6685cb45E9686C90AEfa342EE7aE2C
Floki Fomo is embarking on a journey across all major social media platforms to build the largest community in all of DeFi! Join the Floki Fomo Family and let’s take our community to the Moon!
Our Tokenomics will feature the following:
Self-Sustaining Liquidity generation:- All Floki Fomo transactions will contribute 7% to Liquidity ensuring price stability, sustainability, and security to all traders. This contribution ensures that Floki Fomo is sustainable and scales as the community grows. Asset holders can also provide additional liquidity and earn interest as our market cap grows.
Decentralization:- Contract Ownership was renounced at launch, as a result no individual or entity has ownership of the contract, adding security and fairness for our community and making our token decentralized. The Smart-Contract was tested rigorously using the test-net prior to launch to ensure security, efficiency and scalability.
Fomotion NFT Marketplace, Casino and Sweepstakes! :- Our Fomotion NFT Marketplace and its offerings are in development! We are partnering with amazing Digital Artists & Influencers, to have an amazing and stacked line-up of NFT releases at launch. Fomotion NFT Marketplace will also feature a community lottery, Sweepstakes, & exclusive Giveaways.
Fomo Marketing:- 3% of Floki Fomo transactions will be contributed to our community marketing fund, 100% of this fund will be used for the Marketing and Advertising of our token. This will ensure that we have the capital necessary to fund our massive marketing campaign that will catapult Floki Fomo to the very top of the DeFi and NFT sphere!
Join the Floki Fomo Fam on our journey to the Moon! Floki Fomo will be the next sensation in the Crypto and DeFi world! Let The Fomo Begin🚀
submitted by InternAccomplished93 to ico [link] [comments]


2021.10.24 06:15 Tjicama617 Really not a cult...Do Republicans understand?

Really not a cult...Do Republicans understand? submitted by Tjicama617 to InsaneParler [link] [comments]


2021.10.24 06:15 Lufiks21 Enslaved Soul

submitted by Lufiks21 to HomeOfCreators [link] [comments]


2021.10.24 06:15 Small-Tourist7452 I don't quite get it.

BTC has the potential to become the world's universal currency in the future? d in every country?
submitted by Small-Tourist7452 to BitcoinBeginners [link] [comments]


2021.10.24 06:15 No_Back_785 I need help

So I recently went to a gay club, I knew I was bi but I cant date any guys it just doesn't work out with me, I just like to have with men, so as I was there I met a guy he was friendly and cute but he wanted to date, I explained the situation but he really wanted to date, he said if u dont date me and pulled out a knife and put it on my hip without anyone noticing and I was forced to go to his house and have sex with him, when we were done he slept and made me sleep next to him so I sneaked out of the house and here I am, I dont know if I should be straight again and forget about men in general, they are too aggressive, or if u guys have any tips on how to change and date a men. <3
submitted by No_Back_785 to bisexual [link] [comments]


2021.10.24 06:15 Educational_Light_32 One of the scariest situations I've been in

This was back when I was 13, I was visiting my friend/cousins house. He lived in the country side, the closest house to his would have probably been like a mile down a winding road in either direction. There were five of us there without supervision because his parents weren't home, one was a kid who me and my cousin were both friends with, Ben.
We spent the night mainly playing video games and talking. Eventually three of the group fell asleep, and it was just me and Ben. We decided to go on the second story balcony. It was pitch black outside and the house bordered a wooded area that was a few meters away.
Ben and I were talking. While we were talking, Ben had this gun shaped laser pointer key chain thing in his hand, he was idly messing with it and was pointing it back and forth across the house lawn and the tree line of the wooded area.
15 minutes of us talking pass and there is a blue dot on my arm. I was confused but then I realized it was a light from a laser pointer and that it was coming from the woods. It ran across my arm and shirt a few times then disappeared. I found it funny at first but then realized that it meant somebody was in the woods watching us.
We pretended like we didn't notice anything and went inside, which was weird because we both clearly reacted to it, I guess we were both in denial. The reality of what happened didn't really sink in with me until a few minutes passed after we went inside.
I woke my cousin up and told him what happened, we tried to figure out what to do, if we should call one of our parents, ect. We ended up doing nothing in the end. Nothing else happened that night.
submitted by Educational_Light_32 to stories [link] [comments]


2021.10.24 06:15 Regolith_ My soap looks like aerogel

submitted by Regolith_ to mildlyinteresting [link] [comments]


2021.10.24 06:15 Miserable-Clothes21 Introducing the "Chinese" language to absolute beginners

Introducing the submitted by Miserable-Clothes21 to languagelearning [link] [comments]


2021.10.24 06:15 timetracker7 From law to policy (especially digital policies)

I have three years of experience in legal, with a focus on privacy. I worked at two big companies and I have experience with IT law and privacy. I also have a Master's degree in IT law.
The thing is I have started to be more interested in the policy side of things (i.e. why are certain decisions being made in the technology sector etc.) rather that working as an in house legal counsel.
I would be interested in seeing if my skills are transferrable to the digital policies field (NGOs, lobby groups, even EU institutions) and what steps I might need to take in this direction.
Thanks!
submitted by timetracker7 to careerchange [link] [comments]


2021.10.24 06:15 JoshuaFH I kinda wish Noita were a bit more like Nethack

I've gotten about 3 normal victories, and 1 victory where I turned the world into Toxic Gold. Then after doing a sweep of the world myself with as few spoilers as possible, I then conceded and spoiled myself on everything through the wiki cause I'm not interested in uncovering the game's many mystical secrets by myself... and Noita's final challenges seem... kinda underwhelming? Yeah you can pump up the final boss's hp and improve him considerably, but that still doesn't pose much of a challenge at all to late game wands and character builds. It just seems really time consuming.
But I don't have much interest in slogging around the game map, going through parallel wolds, collecting a bunch of orbs; a feat that I'm told can take tens of hours. That seems to be against the spirit of a roguelike, which are usually meant to designed with short runs in mind. Every time my Noita character starts getting more than a 4 or 5 hours old, I start feeling really anxious. I like going down and fighting the boss, but finding out that the next 'tier' of challenge involves investing many hours of work just doesn't sound very appetizing.
I'm reminded of the final challenges of Nethack. If you haven't played Nethack, the final objective is to trek down to the deepest level of the dungeon, steal the Amulet of Yendor, and then bring it all the way back while being harassed by Rodney the Wizard, and then progress up to the spiritual realm, and sacrifice the amulet. Noita has a few of these characteristics, of going down and stealing something, and sacrificing it on an altar; but it's missing the crucial part: that once you have the amulet, the entire world was out to kill you and take it back. In Nethack, the final boss is Rodney The Wizard, but he actually could not be killed. You could mince him, incinerate him, petrify him, completely destroy him over and over, and he'd keep coming back; death just wasn't a thing for old Rodney. The final challenge was to endure his onslaught of attacks as you progressed back up the dungeon where you came from, and then once you got out of the dungeon and up into the spiritual realm, you were assaulted by a flood of angels and demons of all kinds, literally every square inch of the final floor is filled with powerful enemies and you have to desperately push past them and complete the sacrifice before you get overwhelmed. I completed Nethack a couple times, and it was always an exhilarating rush. After beating Noita a couple times, and finding out that the final boss is kind of a pushover in comparison to the rest of the game, I can't help but feel "So... That's it?"
I really like Noita's mechanics and the mystique of its world, I just wish its final challenges were a bit more epic and rewarding, rather than spending dozens of hours collecting a bunch of orbs, only to end it by effortlessly blasting Kolmisilmä for a second with an OP wand that does a trillion damage, and then effortlessly slam dunking the Sampo into the mountain altar.
submitted by JoshuaFH to noita [link] [comments]


http://aeroflex-nn.ru